Odoslať správu

*

*

*

*

Prevádzka

MADNESS ADVERTISING k. s.
Golden City, Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava

po  pi: 9:00  17:00
info@madad.sk
+421 2 4363 3830

 

Fakturačné údaje

MADNESS ADVERTISING k. s.
Drieňová 34, 821 02, Bratislava
IČO: 47 852 453, DIČ: 202 411 9196
IČ DPH: SK 202 411 9196
č. ú.: 2944457031/1100

Údaje pre zahraničné platby:
IBAN: SK92 1100 0000 0029 4445 7031
BIC (SWIFT): TATRSKBX
TATRA BANKA a. s.
Hodžovo námestie 3, 811 06, Bratislava 1, SR