Záruka na všetky systémy

31.01.2014
Poskytujeme záruku od 2 rokov aj na základné systémy.

 

Na všetky naše systémy poskytujeme záruku od 2 do 10 rokov, a to aj na základné typy systémov.

Záruka sa vzťahuje na vady na systémoch, respektíve chyby vzniknuté pri výrobe zariadenia.

Neplatí na potlačený materiál a nevzťahuje sa na poruchy spôsobené nesprávnou manipuláciou, nedodržaním prevádzkových parametrov predpísaných výrobcom, resp. inými neodbornými zásahmi obsluhy.

Všetky novinky...

Ostatné novinky